RC-LabWat is RC-Lab

Gefascineerd als kleine jongen door afstand bestuurbare autootjes , is het altijd een beetje blijven jeuken. In mijn jeugd wel aan het rommelen geweest met een Tamiya On-Road, maar die demonstratie van vrachtwagen is mij altijd bijgebleven.

Fascinated as a boy by remote controlled cars, it is always a little itch remain. In my youth have been messing with Tamiya On-Road, but the demonstration of truck has always stayed with me.

En dan komt die dag dat je weer iemand tegen komt die met bootjes en autootjes aan het rommelen is. “Joh, moet je bij me broer kijken… die heeft vrachtwagen en graafmachines”. En ja verkocht was ik.

And then that day you meet someone again, that messing around with boats and cars. "Come have a look at my brother’s attic ... he owns a truck and an excavator". And yes, I was sold.

ZeefschepDe afgelopen jaren heb ik een klein arsenaal aan vrachtwagens gebouw (en ook weer gesloopt). Tot je de kans krijgt om een Liebherr 922 van Leimbach te kopen. Mijn werkplaats had ik ondertussen al, dus het maken van een snelwisselsysteem was een koud kunstje. Zeker te weten dat ik metaalbewerker van beroep ben. Van een snelwisselsysteem werd het al gauw een Zeefschep. Na deze een keer op Marktplaats gezet te hebben is eigenlijk alles in een stroomversnelling gekomen.

In recent years, I have been building a small arsenal of trucks (and demolished them). Until you get the chance to buy a Liebherr 922 by Leimbach. I allready had my workshop in the meanwhile, so making a quick release coupler was a breeze. I am a metalworker by trade. A quick release coupler became a Screeningbucket. After I tried to sell it Marketplaats, all been accelerated.

RC-Lab was Born Tractor Deutz

Smalle bakken, brede bakken, zeefbakken, alles wat je maar kan bedenken wat aan de arm van een RC graafmachine kan is in de afgelopen tijd wel een keer voorbij gekomen. Maar niet alleen graafmachines, ook Tractoren en Bulldozers bouw ik om.

Narrow bucket, wide bucket, screening buckets, anything you can think of some on the arm of a RC-excavator has entered once passed in recent times. But not only excavators even Tractors and bulldozers I turn into RC models.

Mijn werkplaats is ingericht met een draaibank, freesbank en diversen plaatwerkmachines. Een computer met diversen tekensoftware en mijn laatste nieuwe aanwinst een 3D-printer.

My workshop is equipped with a lathe, milling machine and miscellaneous sheet metal machines. A computer with various design software and my latest addition a 3D printer.

Alles tegen scherpe prijzen. Waarom… ik wil graag mensen kunnen helpen om hun droom te verwezenlijken en mijn ideeën, maar ook zeker de wensen van een klant, tot in detail uit te werken. Alles met een keurige factuur en service op plaats nummer 1.

All at competitive prices. Why ... I want to help people to realize their dream and my ideas, but certainly the wishes of a client, to work out in detail. Anything with a neat billing and service at number 1.